Jak mówisz o kobietach,
myśl wówczas o swojej matce