Błędem jest sądzić,
że różnica między mądrością i głupotą
ma cokolwiek wspólnego z różnicą

między wiekiem dojrzałym i młodością.