Próbą dobrego wychowania mężczyzny i kobiety
jest ich zachowanie się w czasie kłótni.