Nawet cień przyjaciela starczy
by uczynić człowieka szczęśliwym.