Najlepszym lekarstwem na krzywdę – zapomnieć.

- Seneka