Miłość człowieka do człowieka
jest odwrotnie proporcjonalna 
do odległości między nimi.