Każdy żyjący na świecie szuka szczęścia. 
Istnieje jeden pewny sposób, by je znaleźć. 
Jest nim kontrolowanie swoich myśli. 
Szczęście nie zależy od warunków zewnętrznych. 
Ono zależy od warunków wewnętrznych. 

- Dale Carnegie