Najlepszy sposób osiągnięcia szczęścia
to rozsiewanie go wokół siebie

- Robert Baden-Powell