Mądry człowiek nie czeka na okazje – sam je stwarza.

- F. Bacon