Najwyższym dobrem i przeznaczeniem człowieka jest podążać za marzeniami danymi mu przez Boga

- C. Stone