"Zdrów położył się do łóżka, 
a gdy rano chciał wstać był już nieżywy."