"Wszystko na świecie działa dla Ciebie, nie przeciw Tobie."

- Carlos Xuma