"Wada rośnie, gdy miłość maleje."

- przysłowie duńskie