"Spraw, aby Twoje życie stało się dziełem sztuki."

- Brian Tracy