"Słowa wychodzące z serca trafiają do serca." 

- Przysłowie żydowskie