"Różnica pomiędzy wielkimi ludźmi a innymi polega na tym, że wielcy ludzie tworzą aktywnie swoje życie, podczas gdy pozostali poddają się temu, co przynosi im życie, pasywnie czekając na to, gdzie ich poniesie.
Różnica pomiędzy nimi to różnica pomiędzy życiem w pełni a zwykłą egzystencją."

- Michael E. Gerber