Postawienie niewiasty na piedestale 
usprawiedliwić można jedynie chęcią 
dokładniejszego obejrzenia jej nóg.

- Władimir Nabokow