"Nie ma szlachetniejszej przesady niż przesada wdzięczności.".