"Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać".

- Seneka