"Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie." 

- Peter Drucker