"Maleje, rośnie, wciąż się zmienia, boję się własnego cienia."

- Sztaudynger, "Lęk przed cieniem"