"Koloryt naszego świata wywodzi się ze stosunku do matki, 
a jego forma ze stosunku do ojca."

- Antoni Kępiński