"Jest na świecie przepiękna istota, u której jesteśmy wiecznymi dłużnikami - matka."

- Mikołaj Ostrowski