"Gdy znalazłem się na dnie usłyszałem pukanie od spodu."

- Stanisław Jerzy Lec