"Małżeństwo bez pieniędzy to wrota do biedy i nędzy"