"Czyń tyle dobra, ile tylko możesz,
Wszelkimi możliwymi środkami,
Na wszelkie możliwe sposoby,
Wszędzie, gdzie tylko możesz,
Wszystkim ludziom, którym możesz,
Tak długo, jak będziesz mógł"

- John Wesley