"Bądźmy optymistami 
rozczarowania łagodnieją, w miarę jak się pojawiają."